July 2nd// 02Iúil Caitlín Nic Gabhann, Ciaran Ó Maonaigh, Caoimhín Ó Fearghail

Caitlín Nic Gabhann Three times winner of the All-Ireland Fleadh Cheoil on concertina, also an accomplished dancer and joined Riverdance in 2009.  She is an award winner in the University College Cork Music Department, where she graduated in 2009 with first class honours.

Tá an Chraobh Náisiúnta i gcomórtas an chonsairtín bainte aici trí huaire as a chéile i bhFleadh Cheoil na hÉireann agus is damhsóir den scoith í a chuaigh le Riverdance in 2009. Tá gradaim bainte amach aici n Roinn an Cheoil, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, an áit ar bhain sé céim céad onórach amach in 2009.

Ciarán Ó Maonaigh is a brilliant fiddle player in the Donegal Style, from Gaoth Dobhair, County Donegal. A grandson of Proinsias Ó Maonaigh (a.k.a. Francie Mooney), he was the 2003 TG4 Young Traditional Musician of the Year. Ciarán is also a member of Award winning  Trio “Fidil”.

Is fidléir den scoith Ciarán agus tá stíl fidle Thír Chonaill go beacht aige. Is as de bhunadh Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall, é agus is garmhac don iarfhidléir aitheanta Proinsias Ó Maonaigh é. In 2003 bhain sé Amhránaí Óg na Bliana i nGradam Ceoil TG4. Is duine é den ghrúpa Trio é a bhfuil mórán gradaim bainte amach acu.

Caoimhín Ó Fearghail  hails from An Rinn in the Waterford Gaeltacht. He started to learn the tin-whistle at the age of eight,  He quickly progressed to the uilleann pipes, under the tutelage of David Power and later Jimmy O’Brien-Moran.

As a fledgling piper he won three All-Ireland titles under the age of twelve. He has also won awards as a soloist on  flute and guitar, inspired by such diverse flute players as Matt Molloy, Mike Rafferty and Tom Doorley.

Is de bhunadh na Rinne, i nGaeltacht Phort Láirge Caoimhín Ó Fearghail. Ní raibh sé ach ocht mbliana d’aois nuair a thosaigh sé a fhoghlaim na feadóige. Ní raibh sé i bhfad go deachaigh sé i mbun na bpíob uilleann faoi mháistreacht David Power agus Jimmy O’Brien, nach maireann. Mar fhidléir óg bhain sé trí Chraobh Náisiúnta faoi dhá bhliain déag d’aois.. Tá gradaim bainte aige ar an fhliúit agus ar an ghiotár agus is macasamhail Matt Molly, Mike Rafferty agus Tom Doorley a chuireann faoi gheasa an cheoil é.

 

 

 

July 9th  / 09 Iúil Dermot Byrne, Floriane Blancke, Paddy Keenan.

Dermot Byrne is without doubt one of the finest button accordion players in the world today. As well as being a member of award winning Trad Superstars “Altan” he has collaborated with some of the finest musicians in the world. His CD Dermot Byrne is one of the “Bibles” of the genre and can be found in everyone’s CD Collection.

Ó thaobh Dermot Byrne de, níl mórán a sháros é ar an domhan chláir mar chnaipchairdíneoir. Tá sé aitheanta mar bhall den ghrúpa chlúiteach Altan agus seinnte aige le plúr na gceoltóirí ar fud an domhain. Tá a CD Dermot Byrne ar thús cadhnaíochta ó thaobh ceoil de agus tá ráchairt mhór ar an dhlúthdhiosca céanna seo.

Florian Blancke. Hailing from France is a talented harpist, fiddler, pianist and vocalist who has embraced into Irish Traditional Music circles over the past number of years. The grand-daughter of Jazz musician Stanislas Suranyi, her music has been greatly influenced by this native Hungarian Gypsy style, and of Martha Blancke, Classical French Violinist.

Is í an Fhrainc, tír dúchais, Floriane Blancke, agus tá sí ina cláirseoir, fidléir, pianódóir agus ceoltóir den scoith, ar chuir ceol dúchasach na hÉireann faoi dhraíocht í  le cúpla bliain anuas. Is gariníon í den cheoltóir snagcheoil Stanislas Suranyi, agus tá stíl Ghiofóg na nUngárach le haithne ar a gcuid ceoil i gcuideachta le tionchar Martha Blancke, veidhleadóir clasaiceach Francach.

Paddy Keenan. Generally acknowledged as the most accomplished uilleann piper performing today, Paddy is certainly one of the most brilliant musicians of his generation. He can rightfully claim his place alongside such open-style legends as pipers John Cash and Johnny Doran.

Tá Paddy Keenan aitheanta mar cheann de na píobairí uilleann is fearr sa tír agus is cinnte go an bhfuil an t-iomrá air mar cheann de na ceoltóirí is fearr dá ghlúin. Sheinn sé i gcuideachta ceoltóirí iomráiteacha macasamhail na bpíobairí John Cash agus Johnny Doran.

 

July 16th/ 16 Iúil  Zoe Conway/John McIntyre.

Zoe Conway/John McIntyre. With an exciting blend of eclectic fiddle and guitar music, Zoë and John are dazzling performers who  bring to the stage sympathetic arrangements of traditional Irish music, compositions and songs, old and new. Zoe has toured worldwide and has appeared in many prestigious concert halls including Carnegie Hall, New York, The Kremlin Palace, Moscow and The National Concert Hall, Dublin. John Was a founding member of Irish Indie rock band The Revs.

Tá meascán maith de cheol fidil agus giotáir le brath ar an tsaothar seo. Is sárcheoltóirí Zoe agus John a chuireann seó ceoil beo breabhsánta as ár gcomhar le gnéithe éagsúla dá cheol traidisiúnta idir úr agus sean. Tá an domhan siúlta ag Zoe lena cuid ceoil agus is iomaí ceoláras ina raibh sí ann, Halla Carnegie, Nua Eabhrach, Pálás Kremlin, Moscó agus An Ceoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath. Bhí John McIntyre ina bhall bunaidh den racghrúpa Indie, The Revs.

 

 

 

July 23rd / 23 Iúil Tale of the Gael

Tale of the Gael started as a group of three musicians from County Sligo, Ireland, who got together to play the music of the Irish Harp in 1999. Since then, the group members have changed,and now comprises  Eileen Carr, silver flute, Catherine Rhatigan, Irish Harp and Margaret Rhatigan, Irish Harp, Whistle and Fiddle. Wire-strung harper Paul Dooley from Co. Clare who also plays fiddle, piper, flute player and singer Brendan Wade from Wexford, bass  and bouzouki player Dave Aebli, and bodhran player Prannie Rhatigan

An evening with Tale of the Gael is always more than an evening of music. The repertoire is sprinkled with interesting facts and anecdotes drawn from the living tradition of Irish music and the ancient, often fascinating world of the Irish harp.

Triúr ceoltóir as Sligeach, a raibh suim acu i gceol na cláirsí, a bhunaigh an grúpa, Tale of the Gael, sa bhliain 1999. Ón t-am sin ar aghaidh, tháinig daoine úra chun cinn sa ghrúpa agus anois tá Eileen Carr, ar an fhliúit airgid, Catherine Rhatigan, ar an Chláirseach Ghaelach and Margaret Rhatigan, ar an Chláirseach Ghaelach, ar an fheadóg agus ar an fhidil. Seinneann Paul Dooley as Co. an Chláir, cláirseach sreanga i gcuideachta le fidil, píob agus fliúit agus is é Brendan Wade ó Phort Láirge ceoltóir  an ghrúpa. Seinneann Dave Aebli ar an dord agus basúcaí i gcuideachta le Prannie Rhatigan a sheinneann ar an bhodhrán.

Bainfidh tú sult as tráthnóna a chaitheamh le Tale of the Gael, beidh i bhfad níos mó ná ceol i gceist. Bíonn a gcuid seónna lán seanchais agus scéaltaí bunaithe ar thraidisiún an cheoil, go minic cumadóireacht ar maos i stair dhraíochtach na cláirsí.

July 30th  / 30 Iúil Ciaran Tourish, Cathal Hayden,Arty McGlynn

Ciaran Tourish An internationally renowned fiddler, best known as one of the driving forces behind Altan. His belief that Irish traditional music is a modern music in every sense shines through on his acclaimed solo album Down the Line. His personal vision of traditional Celtic music brings Americana into the fold with guests including powerhouses from both worlds including, Paul Brady, Alison Krauss, Tim O’Brien, Maura O’Connell, Darrell Scott and Jerry Douglas.

Is ball den ghrúpa Altan, Ciarán Tourish, a bhfuil aithne leitheadach air  mar shárfhidléir idirnáisiúnta. D’eisigh sé a chéad thaifeadadh aonair, “Down the Line” in 2005 agus creideann sé go dlúth gur ceol comhaimseartha é ceol traidisiúnta na hÉireann agus tá seo le brath ar a shaothar. Tá fís ar leith aige de cheol thraidisiúnta Ceilteach, fís a chónascann Americana lena chuid ceoil féin agus a fhianaise sin ar na  haoi-cheoltóirí a bíos ina chuideachta Paul Brady, Alison Krauss, Tim O’Brien, Maura O’Connell, Darrell Scott and Jerry Douglas.

Cathal Hayden With numerous all Ireland titles [banjo and fiddle], A founder member of Four  men and a dog, collaborations with a who’s who of trad musicians over the years make Cathal Hayden one of the most renowned Irish musicians around today.

Tá cliú agus cáil ar Chathal  Hayden ar fud na tíre agus is iomaí Craobh Náisiúnta atá bainte amach aige ag seinm ar an bhainseó agus ar an fhidil. Ball bunaidh den Ghrúpa Four men and a dog agus is iomaí ceoltóir aitheanta ar sheinn sé ina gcuideachta thar na mblianta.

Arty McGlynn  is in constant demand as a guitarist by almost everyone who plays Irish music  he is probably the finest guitar player in Ireland with a unique understanding of the music he performs. “It would be difficult to name anyone playing music who is the equal of Arty McGlynn for subtlety and complexity of harmonic invention.” Kenny Matheson “The Scotsman”.

Tá ráchairt mhór ar Arty McGlynn mar ghiotáraí agus is é ceann de phríomhghiotáraí na tíre, go háirid i dtaobh an cheoil Ghaelaigh de agus a thuigbheáil ar an chineál seo ceoil. “Bheadh sé doiligh duine ar bith a ainmniú atá inchurtha le hArty McGlynn, atá in ann dlaoi fhíneálta ach duibheagánach a sníomh ina chuid ceoil” Kenny Matheson “The Scotsman”.

 

 

 

 

 

 

 

Aug 6th   / 06 Lúnasa  Johnny Connolly,Brian McGrath, Aine Ni Dhroighneann.

Johnny Connolly The son of the famous Connemara melodeon and accordion player Johnny Connolly, Johnny Jr. is an accomplished box player himself who won his first All-Ireland title at age 12.

Is mac é leis an bhoscadóir agus fear mileoidin  cáiliúil Johnny Connolly as Conamara. Tá lámh mhaith ag Johnny Óg ar an bhosca é féin agus ag dhá bhliain déag d’aois bhain sé a chead Chraobh Náisiúnta ar an bhosca.

Brian McGrath Superb banjo player, was a co-founder of Four Men and a Dog and also performs with macasamhail De Dannan and Frankie Gavin.

Tá Brian McGrath ina scoith ar an bhainseó agus ba é ball bunaidh de Four Men and a Dog i gcuideachta seinm le De Dannan and Frankie Gavin.

Aine Ní Dhroighneán. While growing up in an Spidéal, Áine was was surrounded by many fine singers including Síle Tim Ní Fhlaithearta, Mairéad Ní Fhlaithearta, and Tomás Ó Neachtain. Her interest in the tradition started. Aged eight she started attending singing classes at An Gaelacadamh. Her first Oireachtas was at the tender age of fifteen, where she went on to win the Corn faoi18.

Ag  éirí aníos d’ Áine Ní Droighneán ar an Spidéal, ba iomaí ceoltóir breá a bhí sa chomharsanacht léi mar a bhí Síle Tim Ní Fhlaithearta, Mairéad Ní Fhlaithearta, agus Tomás Ó Neachtain. Mhúscail seo a suim i dtraidisiúin an cheoil agus thosaigh sí a fhreastal ar ranganna ceoil sa Ghaelacadamh. Bhain sí a chead chomórtas Oireachtais nuair nach raibh sí ach cúig bliana déag d’aois, agus Corn faoi 18 ina dhiaidh sin.

 

 

 

Aug 13th / 13 Lúnasa Mary Ann Kennedy,Gerry O Connor

Mary Ann Kennedy, Glasgow-born scion of a well-known family of singers and pipers from the Isle of Skye has taken her traditional music background and formative top-level training as a classical musician, and coupled it with fifteen years experience working with the BBC to become a major figure in the Scottish music scene, equally respected as a performer and as an authoritative commentator in several genres of music world music, classical, traditional and folk.

Tháinig Mary Ann Kennedy ar an tsaol i nGlaschú agus de bhunadh teaghlach aitheanta ceoltóirí agus píobairí í, ó Oileán Sciathanach. Tháinig a cuid ceoil ón dúchas seo agus cuireadh oiliúint fhoirmeálta uirthi i gceol chlasaiceach agus ina chuideachta seo chaith sí cúig bliana déag ag obair leis an BBC mar phríomhláithreoir de chuid ceol na hAlban. Tá sí aitheanta mar cheoltóir agus mar thráchtaire i gcúpla réimse ceoil, ina measc ceol domhanda, ceol clasaiceach, ceol traidisiúnta agus ceol tíre.

Gerry O Connor “Sparkling” ” Immaculate” and with “Dazzling Ability” were words used recently by the national Press to describe the music of Gerry O’Connor, one of Ireland’s most outstanding fiddle players. His family has played fiddle for at least four generations and Gerry is able to draw on this wealth of music learned from his mother Rose O’Connor and also from hand-written manuscripts passed down through the family.

Is iomaí aidiacht mholta a luaitear le Gerry O Connor ag preas an cheoil sa tír seo, iad uilig ag tabhairt aitheantais dá chuid ceoil agus a aithint mar cheann de shárfhidléirí na tíre. Tá a theaghlach ag seinm ceol na fidle le ar laghad ceithre ghlúin anuas agus tá sé in ann tarraingt ar an tsaibhreas seo i gcuideachta leis an mhéid a d’fhoghlaim sé óna Mháthair Rose O Connor. Fuair sé ábhar ceoil fosta sna lámhscríbhinní a fágadh mar oidhreacht teaghlaigh aige.

 

 

 

Aug 20th / 20 Lúnasa Donal Lunny, Paddy Glackin

Two of the giants and pioneers of Irish Traditional music team up for a fantastic night of Virtuoso playing back in their historical home in the Donegal Gaeltacht. Both founder members of the Bothy Band their Musical pedigree speaks for itself.

Is iad seo beirt atá ar thús cadhnaíochta lena gcuid ceoil traidisiúnta agus a fuair máistreacht iomlán ar a gceird ealaíonta. Beirt atá doirte do Thír Chonaill. Is fianaise chinnte an bhuaidh cheoil atá iontu nuair a mheabhraítear dúinn go raibh siad ina mbaill bhunaidh ar an Bothy Band.

admin on July 5th, 2013

Aug 27th / 27 Lúnasa     Lumiere.

Lumiere two distinct voices cut from the same geographic cloth.

One is Éilís Kennedy, whose sound has ready access to the soul without need for scaffolding or spotlights. For over a decade, hers has been one of the most underrated voices in Irish music. Her natural and genuine interpretations of songs, both old and new, sung in her native Gaelic and in English, were previously heard in her multiple collaborations and solo offerings as a recording artist.

The other half of the musical whole is Pauline Scanlon, an award-winning singer from the same Kerry town of Dingle. She is part of a tradition of Irish female voices from Sinead O’Connor to Enya, all personal interpreters of their physical and spiritual landscape. Scanlon has two critically received albums to her credit as well as extensive touring experience all over the globe.

They will be accompanied by the superb guitar playing of Donagh Hennesy.

Cluinfidh tú dhá ghlór ar leith i Lumiere, Éilís Kennedy a bhfuil spiorad agus anam ina cuid ceoil agus í a mbun a ceird go socair réidh. Níl dabht ar bith nach bhfuair a glór meallacach an t-aitheantas cuí in Éirinn le deich mbliana anuas. Tá nádúracht  leis an dóigh a dtógann sí an ceol, bíodh sin seanamhráin nó rudaí úra ceolta i nGaeilge agus i mBéarla. Chualathas go minic í ag ceol le daoine eile nó ina haonar mar cheoltóir taifeadta.

Is é glór cinn Pauline Scanlon an dara guth maorga a cluin muid i Lumiere. Ceoltóir aitheanta de bhunadh an Daingin, Co. Chiarraí. Macasamhail Sinéad O Connor  nó Enya, fágann sí a lorg féin ar a cuid ceoil, traidisiún láidir i measc ceoltóirí ban na hÉireann. Ceiliúradh ealaíonta ceoil ar an taobh tíre agus an spioradáltacht a bhaineas leis ata ina saothar. Tá aitheantas mór bainte ag dhá albam dá cuid agus tá an domhan siúlta aici lena cuid ceoil.

Déanfaidh an sárghiotaraí Donagh Hennesy iad beirt a thionlacan.

 

 

 

Steve Cooney and Friends